TOSHI、X JAPAN?癒??間???音?活動??真意?語?
今年3月?復活????行?????????X JAPAN???????????、????????TOSHI with T-EARTH?始動???TOSHI?、????ORICON STYLE???????????。「10年前?????誤解????」?洗?報道??????日??打?明??上?、???自身?音??原??????????TOSHI?目指?終????──。??、X JAPAN????????施??想??打?明??。  ???、癒??音????“????????”??????????????????????TOSHI?「地球側、自然界????叫?????」?熱弁?奮?。???????????若??????揃?????「??????????育成??場????」?若手育成?兼?????????????役割?果??構?????。  常?音?????最前線?????????????TOSHI。???彼?壁?????????。「10年??前?(洗?報道??)???????周??誤解??、落????時期????。(原因?)?時「癒?」???言葉????????????。??、(同???????????????務??)MASAYA?『逆境???????』?言?????救?????。歌?歌??、??????全??吹?飛??力????」??時?心境?振?返?。  逆境???今?????「音???境?言葉?越??響???」???大???。「過去?叫??今?叫??違?。???積??叫??今?出????。??出?????若?者?僕???????伝授??、次世代?種?撒??????思????」。???TOSHI?真意????、音?活動????????軸??????。  ???最後?X JAPAN?活動?????触??。「?際??????????30?????????。??、個人的??????????????思?」?改???側?目?向???意向???。?????YOSHIKI?体調?考慮??上?「今?(X JAPAN???????)??????????準備期間?思????????」??????越??目?輝?????。  TOSHI with T-EARTH?1st????『EARTH SPIRIT』?現在??中。??曲??????????『????????』???占配信中。
原內容消息網址: http://www.oricon.co.jp/news/music/56858/full/.msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; }分享

Facebook
Plurk
YAHOO! 

.
創作者介紹
創作者 okbclnmildxe 的頭像
okbclnmildxe

dinner

okbclnmildxe 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()